|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

Zasady przyjmowania i kierowania do ŚDS Dębno

Wniosek o skierowanie do placówki wraz z załącznikami składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie lub do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie po wstępnej rozmowie zostanie ustalony termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata.     

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa potwierdzające wskazania do uczestnictwa w zajęciach,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat takie posiada)

Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzja kierująca uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie zawierać będzie okres pobytu w placówce. Termin przyjęcia kandydata ustala kierownik ŚDS Dębno w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Procedura przyjęcia do ŚDS:

  1. rozmowa wstępna w ŚDS Dębno,
  2. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z niezbędnymi załącznikami ( tj. zaświadczeniami lekarskimi) do ŚDS Dębno lub OPS właściwego wg. miejsca zamieszkania,
  3. wywiad pracownika socjalnego OPS,
  4. decyzja administracyjna OPS.
Udział w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest całkowicie BEZPŁATNY.