|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

O naszej placówce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest placówką dzienną czynną przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 dysponującą 30 miejscami dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
Udział w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Jest to placówka dla:
 • osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie to miejsce, w którym uczestnik ma możliwość:
 • doświadczyć atmosfery zrozumienia i akceptacji,
 • uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych,
 • poczuć się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi, nawiązać nowe znajomości,
 • spróbować być bardziej aktywnym, obudzić w sobie motywację do działania
   i wprowadzania korzystnych zmian w swoim życiu,
 • poczuć się bardziej wartościowym i pewnym siebie,
 • zrozumieć swoje trudne doświadczenia i uczyć się radzić sobie z konsekwencjami kryzysu psychicznego,
 • nabywać umiejętności niezbędne w codziennym życiu, stawać się coraz bardziej samodzielnym,
 • podejmować kroki w kierunku zdobycia zatrudnienia,
 • rozwijać swoje zainteresowania, poznawać nowe sposoby spędzania czasu,
 • poznać lepiej siebie, swoje potrzeby, możliwości.
Oferujemy zajęcia wspierająco-aktywizujące:
 • treningi funkcjonowania w codziennym życiu, zajęcia kulinarne, porządkowe, higieniczne, budżetowe, umiejętności praktycznych, ergoterapia,
 • trening umiejętności interpersonalnych (min. komunikacji, asertywności, zajęcia integracyjne i rozwiązywania problemów),
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • terapia zajęciowa, arteterapia,
 • trening radzenia sobie ze stresem, relaksacja,
 • trening funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia itp.),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • aktywizacja zawodowa, zajęcia komputerowe, terapia ruchowa, zajęcia sportowe.