|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

Pracownia gospodarstwa domowego

Założenia

Głównym celem zajęć w pracowni kulinarnej jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak:

 • wybór i zakup produktów spożywczych
 • przygotowywanie prostych posiłków
 • gotowanie

czyli czynności umożliwiających zaspokajanie maksymalnie podstawowych potrzeb życiowych, tym samym niezależności życiowej. Zajęcia prowadzone są głównie w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt AGD.

Zajęciami objęci są wszyscy uczestnicy, którzy pracują w grupach. Grupy zmieniają się cyklicznie co pewien okres czasu. W czasie terapii uczestnicy wykonują zadania wg. rocznego planu pracy oraz indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego.

W pracowni uczestniczy:

 • doskonalą umiejętności przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy
 • uczą się utrzymywania w czystości jadalni i pracowni oraz naczyń i urządzeń AGD
 • organizują zakupy, planują wydatki, przygotowują menu
 • nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych
 • poznają zasady racjonalnego odżywiania się
 • uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców
 • poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań
 • uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt co zazwyczaj poprzedzone jest poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów
 • uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku
 • nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD
 • zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności
 • rozwijają umiejętności współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz wzajemnej pomocy

Korzyści

Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.

Galeria zdjęć