|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

Pracownia komputerowo-biblioteczna

Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera , poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy (edytory tekstu, programy do grafiki komputerowej), a także korzystają ze sprzętów takich jak drukarka, aparat cyfrowy, skaner czy kamerka.

Połączenie internetowe umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Uczestniczy uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, korzystają z portali społecznościowych, komunikatorów, wysyłają maile, korzystają z gier komputerowych, ćwiczą umiejętności manualne.

W ten sposób uczestnicy oswajają się z nowoczesną techniką i uczą jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. Obsługa komputera oraz umiejętność jego zastosowania zwiększa bowiem możliwość w funkcjonowaniu społecznym – porozumiewaniu się na odległość, aktywizację zawodową.

CELE:

 • Zapoznanie się ze sprzętem komputerowym oraz multimedialnym
 • Poznanie, nauka i poszerzanie znajomości systemu Windows XP 
 • Nabywanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego (klawiatura, myszka, monitor, napęd CD,) oraz przyswajanie pojęć z tej dziedziny.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych.
 • Nauka obsługi sprzętu (komputer, drukarka, aparat, kserokopiarka, laminarka, bindownica, niszczarka, kamerka)
 • Wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Rozwijanie sprawności manualnych, spostrzegania, myślenia przyczynowo – skutkowego, pamięci oraz wyobraźni poprzez wykorzystanie komputerowych gier edukacyjnych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzony sprz

Korzyści

 • Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę o zjawiskach otaczającego świata oraz doskonalą swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera.
 • Umiejętności nabywane w pracowni zwiększają możliwości uczestników w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym.
 • usprawniają swoje funkcjonowanie poznawcze (m.in. pamięć, uwaga, spostrzeganie) i językowe,
 • rozwijają umiejętność samodzielnego zagospodarowania czasu wolnego różnorodnymi formami aktywności,
 • wzbogacają wiedzę na temat zjawisk otaczającego świata oraz kształtują światopogląd,
 • doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia,
 • rozwijają umiejętność podstawowej obsługi komputera,
 • nabywają umiejętność korzystania z Internetu oraz wykorzystania go do rozwijania własnych zainteresowań.

Biblioteka

Pracownia posiada również pokaźny zasób zbiorów bibliotecznych ofiarowany od różnych darczyńców i placówek. Tematyka książek jest różnorodna umożliwiająca dostosowanie literatury do indywidualnego uczestnika. Jak wiadomo książki rozwijają wyobraźnię, utrwalają pamięć i pisownie.

 

 

Galeria zdjęć