|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

Sala rehabilitacyjna

Podstawowym celem zajęć ruchowych jest podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz rozwijanie cech motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala ta wyposażona jest w liczne przyrządy i przybory oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika według Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez fizjoterapeutę z uwzględnieniem zaleceń opiekuna i orzeczeń lekarskich.

Oferowane zajęcia:

  • gimnastyka,
  • ćwiczenia indywidualne czynno-bierne, czynne, z przyborami i na przyrządach,
  •  ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne,
  • ćwiczenia i zabawy przy muzyce,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • tory przeszkód,
  • siłownia /wzmacnianie siły i masy mięśniowej/,
  • masaż
  • ćwiczenia korygujące wady postawy

Celem działań podejmowanych w tej pracowni jest:

Celem podejmowanych działań jest zapobieganie powstawaniu nowych schorzeń, dbałość o właściwy rozwój fizyczny, doskonalenie kondycji i głównych cech motorycznych, rozwijanie wydolności fizycznej oraz profilaktyka otyłości.  Aktywność fizyczna wpływa na lepsze samopoczucie uczestników oraz łatwość radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem oraz kształtowanie świadomej aktywności rekreacyjno-sportowej wśród osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy biorą również udział w zajęciach aerobiku, spacerach, grach i zabawach ruchowych.

Galeria zdjęć