|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

Sala do zajęć taneczno-ruchowych

Pracownia terapii ruchem ma na celu usprawnianie naszych podopiecznych oraz przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości osób biorących w nich udział. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej oraz kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych. Poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach podopieczni rozładowują negatywne emocje, rozluźniają się i odprężają od typowych zajęć tematycznych. Udział w zajęciach pozwala także dbać o kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia a dzięki grom zespołowym uczestnicy rozwijają umiejętność współpracy i współzawodnictwa.

W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia:

- ogólnosprawnościowe, koordynacyjne, manualne, oddechowe, równoważne, zręcznościowe, zajęcia ruchowe przy muzyce, gry i zabawy ruchowe, tenis stołowy, choreografia i taniec, relaksacja, Nordik Walking.

Zajęcia prowadzone są na sali lustrzanej oraz na parkingu znajdującym się na terenie ośrodka. Uczestnicy mają do dyspozycji: materace do ćwiczeń, stół do tenisa stołowego, piłki i skakanki, kręgle, bule itp.

Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, usprawniania ogólno – ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki ponieważ terapia ruchowa odbywa się również na świeżym powietrzu, gdzie uczestnicy doskonalą orientację w terenie dzięki spacerom oraz wycieczkom pieszym.

Zajęcia ruchowe odbywają się o stałych porach, dzięki czemu uczestnicy uczą się systematyczności.

Celem działań podejmowanych w ramach tej pracowni jest:

- zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników ŚDS,

- niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych,

- kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno – sportowej wśród osób niepełnosprawnych.