|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Logo SDS

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Myśliborskim.
https://fundacja.togatus.pl/powiat-mysliborski/
Harmonogram

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

Siedziba Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5

Poniedziałek 14.00-18.00 NPP

Wtorek 14.00-18.00 NPP

Środa 14.00-18.00 NPP

Czwartek 14.00-18.00 NPO

Piątek 14.00-18.00 NPP

Siedziba Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15


Poniedziałek 13.00-17.00 NPO

Wtorek 13.00-17.00 NPP

Środa 13.00-17.00 NPO

Czwartek 13.00-17.00 NPP

Piątek 10.00-14.00 NPO

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 95 747 08 48 lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
➢ nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)
➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne: